Hårdvara

Hårdvara

Vi tycker att det börjar bli lite för mycket slit och släng när det kommer till hårdvara. Man vill ibland ha det nyaste bara för att. Därför har vi, utöver våra nya enheter, börjat erbjuda restaurerade enheter. Det innebär att vi erbjuder datorer som fått en förlängd livslängd genom en noggrann genomgång och byte av de interna enheterna som behöver en uppfräschning. Du skulle antagligen inte ens veta att det var en tidigare använd dator om vi inte berättade det för dig, för så bra är dem. Vi kan även hämta in dina gamla enheter och återvinna dem, för det får du både en tydlig miljörapport, över hur mycket du hjälpt miljön, men såklart också lite rabatt, för gott beteende ska premieras. Du kan läsa mer om detta här.