Serverkontroll

Serverkontroll

Vid behov av andra åtgärder kontaktas kund för ett godkännande innan åtgärden utförs. Vid behov av prestandaökning kan detta ske utan ett godkännande av kund i de fall det finns en överenskommelse.

Vid behov av andra åtgärder kontaktas kund för ett godkännande innan åtgärden utförs. Vid behov av prestandaökning kan detta ske utan ett godkännande av kund i de fall det finns en överenskommelse.

CC IT Serverkontroll Basic

 • Övervakning av prestanda av RAM-DISK-CPU
 • Larm efter bestämda tröskelvärde
 • Övervakning virusskydd
 • Säkerhetsuppdateringar sker per automatik varje månad, kvällstid
 • Mailnotifiering till önskade personer hos kund

Månadskostnad sätts för varje kund, kontakta oss för exakt prisuppgift.

CC IT Serverkontroll Standard

 • Övervakning av prestanda av RAM-DISK-CPU
 • Larm efter bestämda tröskelvärde
 • Övervakning av tjänster
 • Övervakning virusskydd
 • Säkerhetsuppdateringar sker per automatik varje månad, kvällstid
 • Manuell kontroll av serverstatus efter säkerhetsuppdatering
 • Mailnotifiering till önskade personer hos kund
 • Versionskontroll av applikationer och databaser
 • Förslag till förbättringar och versionsuppdateringar

Månadskostnad sätts för varje kund, kontakta oss för exakt prisuppgift.

CC IT Serverkontroll Premium

 • Övervakning av prestanda av RAM-DISK-CPU
 • Larm efter bestämda tröskelvärde
 • Övervakning av tjänster
 • Övervakning virusskydd
 • Säkerhetsuppdateringar sker per automatik varje månad, kvällstid
 • Manuell kontroll av serverstatus efter säkerhetsuppdatering
 • Mailnotifiering till önskade personer hos kund
 • Versionskontroll av applikationer och databaser
 • Förslag till förbättringar och versionsuppdateringar
 • Fri support inom ramavtal

Månadskostnad sätts för varje kund, kontakta oss för exakt prisuppgift.

CC IT Serverövervakning – Licens*

 • Övervakning av prestanda av RAM-DISK-CPU
 • Övervakning av tjänster
 • Larm efter bestämda tröskelvärde
 • Övervakning virusskydd
 • Mailnotifiering till önskade personer hos kund

Månadskostnad sätts för varje kund, kontakta oss för exakt prisuppgift.

*Krävs vid val av samtliga paket för serverkontroll