flatfrog

Flatfrog

“ Tillsammans med CC IT har vi hittat ett flexibelt arbetssätt där vi snabb får hjälp med akuta supportärenden. Samtidigt pågår kontinuerligt arbetet med att förbättra och framtidssäkra både på hårdvaru- och infrasidan, som på mjukvaru- och tjänstesidan. Vi har höga krav på system och säkerhet, och jag upplever att vi har konsulter som förstår […]